Läst i april 2023

Antal böcker sammanlagt: 9
Månadens bästa: Att vara hemma och fru: En studie i kvinnligt liv i 1950-talets Finland – Lena Marander-Eklund
Månadens finaste omslag: Jag är glad att mamma dog – Jennette McCurdy
Kommentar: En bra läsmånad tyckte jag. Jag är glad att mamma dog nådde inte upp till mina förväntningar, även om det kan vara lite kvistigt att bedöma en så personlig bok.

Vill du veta? hade jag hoppats att skulle golva mig men icke.

vara mänska av Kersin Söderholm var för mig en ny poet och en fantastisk bok!


0 Kommentarer